tak jak se vyskytl kolem mě

zimní slunce: zimní slunce

rampouchy:rampouchy na Svornosti

tři slunce ve větvích:tři slunce