Pryč jsou doby, kdy doleva se jelo doleva a doprava… doprava.

Časy formanů a vandráků cestujících přímo za nosem jsou dávno pryč. Život je čím dál složitější.

Když chcete jet doprava, musíte jet doprava, výjimečně rovně, a nakonec trochu doleva.

Když chcete jet rovně, musíte jet rovně, výjimečně doprava, a pak stále rovně, výjimečně trochu doleva.

Když chcete jet doleva, musíte jet rovně, pak doprava, pak někdy ještě doprava a úplně nakonec zpravidla trochu doleva.

A tak to máte skoro sefším.