dalších voleb prezidenta:

1. volba: Švejnar versus Klaus

2. volba: Klaus versus Bobo

3. volba: Bobo versus Bubu

4. volba: Búúúúúúúúúúúúúú!