nebo poslanec říkat co chce?

Může. Musí. Měl by, aby jeho voliči věděli, koho si tam nasadili.

Má někdo jít za mříže, protože řekl, že na parchanty platí jenom být na ně parchant a izolovat je od neparchantů?

Jak se udržet a být nerasistou a pořád se jen omlouvat těm, kdo jen křičí o svých právech, a nenapadne je, že by taky mohli mít nějaké povinnosti?