Před prvním použitím

návod raději nečtěte. Může se stát, že zjistíte, jak nebezpečnou věc jste si pořídili. Zachvátí vás hrůza. Na čele se objeví studené krůpěje potu. Dech se zrychlí a ruce začnou třást. Vybetonujete pro tu obludu v nejodlehlejším koutě zahrady speciální kryt a bude se na ni chodit dívat v protichemickém obleku, zvaném odborně atombordel.

ÚVOD

XXX je vhodný pro lehké a středně těžké operace.

VYBALENÍ

Vybalte produkt. Pokud likvidujete obal, berte ohled na jakékoliv směrnice týkající se recyklace ve Vaší zemi.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

XXX pravidelně kontrolujte na poškození a opotřebení.

Po použití XXX vykartáčujte.

DˇULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení všech dále uvedených pokynů může dojít k elektrickému šoku, požáru a/nebo vážnému zranění osob.

PRACOVNÍ PROSTOR

Při použití XXX udržujte děti kolem stojící osoby mimo. Odvrácením pozornosti můžete ztratit kontrolu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Se šňůrou nezacházejte hrubě.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

Při použití XXX buďte ostražití, sledujte co děláte a používejte zdravý rozum.

NENATAHUJTE SE příliš. Neustále udržujte správné postavení a rovnováhu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

XXX nepoužívejte, pokud ho nelze spínačem zapnout a vypnout.

Použití XXX pro jiné operace, než pro které je určeno, by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.

SYMBOLY

Používejte pomůcku na ochranu sluchu.

Používejte pomůcku na ochranu zraku.

Používejte ochrannou dechovou pomůcku.

Pojistka se otevře při teplotě nad 130° C.

Vynechal jsem s těžkým srdcem řadu ještě hezčích jazykových perliček, protože byste to měli příliš lehké.

Takže qíz neboli ptáč: co je XXX?

a) odpalovací rampa mezikontinentálních raket v hodnotě 387 mil. USD

b) špionážní a diverzantskou souprava v hodnotě 500.000 GBP

c) bourací kladivo 31 kg, 2 000 W v hodnotě 2.500 EUR

d) akumulátorový šroubovák 2,4 V v hodnotě 99 CZK

e) něco jiného?

Správná odpověď bude po zásluze potrestána, ofšem!