a jsem HODNĚ

Včera se to nepovedlo, přišel jsem do provozovny, když už vymetali poslední chlupy, při té příležitosti mě vymetli taky.

Dnes na druhý pokus, jiná směna, ne moje oblíbená paní chlupodravkyně, ale zato prázdná čekárna. Vlezl jsem tam a hned byl na řadě.

"Tak jak to bude?" "Provzdušnit, proletnit." "No aby ne, máte toho na tři hlavy. Můžu tolik?" "Víc."

Vzadu havla, kolem uší po obvodu. Jako prémii se mi vrhla na obočí, no to možná nemuselo být… ale už je pryč.

S proletněnou hlavou jsem prolet(n)ěl ulicemi Kvínskáslu. Už teď mám klábosnici plnou štětinek z prostříhávacích nůžek. Ale aspoň hlava je summer ready.