je dlouhý rébus pro mnoho osob.

Uživatel Roj předkládá rébusy svým uživatelkám nepravidelně, leč vytrvale. Já tak cílevědomý nejsem, takže předložím svým uživatelům svůj první, zato dlouhý:

„Zákon 137/2006 o veřejných zakázkách, § 58 Změny v kvalifikaci:

(1) Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu."

Tak nevím, kdo je vůl, jestli já nebo zákonodárce. Pokusím se o překlad do hověziny:

(1) Když se před porážkou býk stane volem, musí to hned vybučet a přitom dát kopyto na to, že je býkem!"

No a s tímhle materiálem teda pracujte!

Ano, to kouzelné slovíčko "jinak"…